Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
Budapest RMB
Kezdeményezés
EN
Budapest RMB
Kezdeményezés
EN

A kínai gazdaság a főbb makromutatók alapján

nyomtatás

Kína vitathatatlanul az egyik legjelentősebb gazdaság a világon. Felértékelődő nemzetközi szerepköre idézte elő az utóbbi években a gazdaságpolitikai irány átalakítását. A kínai kormányzat nyitási, liberalizációs politikát folytat, melynek során kiemelt céljuk a renminbi kulcsvalutává tétele. Az egész globális világgazdaságot érintő átalakulás mind teljesebb megértéséhez elengedhetetlen, hogy a gazdasági, társadalmi folyamatokat szélesebb körben, egymásra hatásukat feltárva ismerjük meg. Ehhez kíván segítséget nyújtani az alábbi ábrakészlet, melyben áttekintjük Kína legfontosabb makrogazdasági, társadalmi mutatóit, összehasonlítva néhány releváns világgazdasági szereplővel.

Népesség

Kínában él a világ népességének közel ötöde; 1,35 milliárd ember (2013.). Ezzel szemben a világ GDP-jének ötödét előállító Európai Unió népessége 507 millió fő (Eurostat, 2014.), az Amerikai Egyesült Államok, melynek részesedése a világ GDP-jéből szintén megközelítőleg 20%, népessége csupán 316 millió fő (World Bank, 2013.). A GDP termelés a fejlett, Észak-Amerikai és Nyugat-Európai régiókba koncentrálódik, ahol a népesség kisebb aránya él, míg a fejlődő régiókban (főleg Dél-Ázsia, Kelet-Ázsia) él a világ népességének nagy része. Az így kialakult óriási különbség az egy főre jutó GDP-ben komoly életszínvonalbeli különbségeket, régiók közötti és országon belül egyenlőtlenségeket szül, mely még a fejlődő régiók dinamikusabb növekedése ellenére is tartósnak bizonyul.

Kína népességének gyors növekedését az 1970-es évek végén bevezetett egyke politika törte meg. A 14 év alattiak aránya elkezdett csökkenni, amivel együtt járt a demográfiai függőségi arány csökkenése. Azonban a fiatalok arányának csökkenése nyomán, az idő előrehaladtával, az aktív kort elérve a függőségi arány elkezdett emelkedni. Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kap a demográfiai függőségi arány növekedése világszerte: csökkenő születésszám, növekvő várható élettartam jellemzi a legtöbb fejlett országot. Az egy aktívra jutó eltartottak számának emelkedése világszerte komoly terheket ró a társadalomra és az egészségügyi, szociális ellátó szervekre. Az egy főre jutó, illetve a GDP arányában mért egészségügyi kiadások növekvő trendet követnek Kínában is, hasonlóan, mint a világ többi részén.

 

Bruttó hazai termék

 

Az Európai Unió GDP-je 2013-ban 17960 billió, az USA GDP-je pedig 16768 billió dollár volt. Kína, bár a harmadik legnagyobb GDP-vel rendelkezik, bruttó hazai terméke csupán az USA GDP-jének 55%-át tette ki. Kína figyelemre méltó növekedési teljesítményt tudott felmutatni, ezzel lehetővé vált a sikeres felzárkózás. Ugyanakkor ennek érdekében bizonyos torzulások jellemezték a gazdaságot (alacsony kamatok, alacsony bérek, alulértékelt valuta). A torzulások következtében egyensúlytalanságok léptek fel: a befektetések és a hitelek túlzott mértékű növekedése, ingatlanpiaci buborék, folyó fizetési mérleg tartós többlete. Az egyensúlytalanságokat a 2007-es pénzügyi válság igencsak súlyosbította és kiegyensúlyozásra késztette az országot. Az exportvezérelt növekedést aláásta a globális kereslet visszaesése, így egyre nagyobb hangsúlyt kap a belső piac, a belső fogyasztás alakulása. Bár a GDP továbbra is növekvő trendet követ, a növekedés üteme a válság óta visszaesett.

 

 

Az egy főre jutó GNI növekedése (éves, %-ban)

A növekedés lassulását a „long landing” kifejezéssel is illeti néhány tanulmány, mellyel arra utalnak, hogy Kína hosszú időre alacsony növekedési kilátásokkal néz szembe. Ez felveti a kérdést, hogy vajon az egyensúlyi növekedési pályára történő átmenet zajlik le, vagy strukturális reformok bevezetése szükséges? Annyi bizonyos, hogy a kínai gazdaságpolitika az utóbbi években aktív nyitási, liberalizációs politikát folytat annak érdekében, hogy a kínai valuta nemzetközi szerepét erősítsék, használatát fokozzák. Emellett a reálgazdaságban is megfigyelhető az átalakulás: a szolgáltatások arányának növekedése a gyáripari termeléssel szemben, innovatív vállalatok támogatása, K+F-re fordított kiadások növelése, a mennyiség helyett minőség előtérbe helyezése és egyre nagyobb figyelem a környezettudatosságra mind-mind a növekedés új motorjai lehetnek.

Egy főre jutó GDP (az USD aktuális árfolyamán)

Az egy főre jutó GDP az USA-ban majdnem nyolcszor magasabb, mint Kínában. Kína gazdasági teljesítménye kiemelkedő ugyan, de a bruttó hazai termék egy főre jutó értéke alapján lemaradása jelentős nemcsak a világelső USA-hoz vagy Európai Unióhoz képest, de még a világátlaghoz (10613 USD/fő, 2013.) képest is. Ez a mutató árnyalja a kínai gazdasági teljesítményről alkotott képet, jelzi, hogy fejlődés jelenlegi fázisában még jelentős életszínvonalbeli különbségek húzódnak Kína és az összehasonlításban szereplő fejlett nyugati államok között. Ugyanakkor a kínai felzárkózás nyomán a szegények aránya a társadalomban folyamatosan csökkenni tud, 2011-re 20% alá került.

A háztartások végső fogyasztási kiadásainak egy főre eső értéke (állandó, 2000-es dollárárfolyamon)

Joshua Aizenmann (2015) szerint az exportvezérelt növekedés elsőszámú példája Kína. Feltörekvő, exportvezérelt gazdaságok esetében tipikus jelenség a belső kereslet minimális szintje, az egy főre jutó fogyasztási kiadások rendkívül alacsony mértéke. Ezek az exportvezérelt feltörekvő gazdaságok az olcsó munkaerőnek köszönhetik versenyképességüket a világpiacon, és a sikeres felzárkózás ára a nyomott bérek következtében kialakuló visszafogott belső kereslet, ami nemzetközi összehasonlításban alacsonyabb életszínvonallal párosulhat. A sikeres felzárkózás nyomán általában a belső kereslet dinamizálódása is végbemegy, emelkedő reálbérek, emelkedő életszínvonal mellett.

 

Az összehasonlításban a fejlett USA és Japán egy főre jutó fogyasztási kiadása messze felülmúlja a világátlagot is, míg Kína nagyságrendekkel alacsonyabb növekedési pálya mentén mozog. (GINI index alapján egyenlőtlenség hasonló, mint USA, Japán)

 

A közvetlen külföldi befektetések nettó beáramlása (a GDP %-os arányában)

Kína az utóbbi két évtizedben megnyitotta kapuit a külföldi működőtőke befektetések előtt, a GDP arányában jelentős mértékű beáramlás figyelhető meg. Kína örömmel fogadta a beáramló tőkét, amennyiben az hajlandó elfogadni a kínai játékszabályokat. Ezáltal gyors know-how beáramlás ment végbe, ami a hosszú távú növekedési, versenyképességi kilátásokat tudta javítani.

 

Megtakarítás (a GDP %-os arányában)

A kínai gazdaságot leginkább jellemző faktorok között tartjuk számon a kiemelkedően magas megtakarítási arányt, mely jellemző mindhárom szektorra (háztartások, vállalati, kormányzati szektor). Guonan Ma and Wang Yi (2010) szerint a gazdaságban megfigyelhető torzulások mellett igen fontos szerepet játszottak a magas megtakarítási ráta kialakulásában a vállalati strukturális reformok, munkapiaci reformok és az öregedő társadalom is. A megtakarítási ráta időben növekvő trendet követ, melynek csúcspontját már középtávon elérheti a gazdaság. A munkapiaccal kapcsolatos reformok (munkahelyteremtés) és a törekvés egy erősebb szociális biztonsági háló kialakítására segíthetik az átmenetet egy kiegyensúlyozottabb belföldi keresleti struktúrához.

 

Megtakarítás (az USD aktuális árfolyamán)

Portfóliótőke (fizetési mérleg, a dollár aktuális árfolyamán)

Teljes adósságszolgálat (a GNI %-os arányában)

Teljes tartalék az arany nélkül (az aktuális dollárárfolyamon)

Termék kiadások szerint (aktuális vásárlóerő-paritás szerint)

Kereskedelem (az USD aktuális árfolyamán), árucikkek exportja

Kereskedelmi volumen indexe, export

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem